İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Aşağı Kaydırın
İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

  • 3Yazı
  • 260 Okunma

Hakkımda

İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU...

1969 yılında Rize’nin Kalkandere ilçesi Hüseyinhoca köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul’a yerleşti. Tarihe duyduğu ilgi nedeniyle Osmanlıca öğrendi. 1997 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da bulunan arşiv ve kütüphanelerde araştırmalara başladı. Bu esnada Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meşihat Arşivi, Şer’i Siciller Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Topkapı Müzesi Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi ve Cumhuriyet arşivlerinde çeşitli konularda uzun süreli araştırmalar yaptı. Araştırmalarında Doğu Karadeniz tarih ve kültürü üzerine yoğunlaştığından bu bölgeye dair geniş bir kütüphane ve belge koleksiyonu oluşturdu.
Bazılarını resmi kurumların talebiyle, bazılarını da özel ilgi alanına girmesi sebebiyle kaleme aldığı 11 kitabı ve çok sayıda makalesi yayınlandı. Bunların dışında Rize kültürü ağırlıklı sempozyumlara bildiriler sundu ve birçok kitabın editörlüğünü yaptı. Halen üzerinde çalışmakta olduğu birkaç kitap projesi daha bulunmaktadır.

İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU Yazıları: